ДА РАЗКРИЕМ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, ДА ...

Адвенчър БГ

Мисия на неправителствената организация

Организиране на свободното време на децата и младежите, разкриване на техните възможности, развиване на способностите им, предаване на нови знания и умения чрез преживявания и приключения в неформална среда, сред природата.

Цели на организацията

- да подпомага, популяризира и развива СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ чрез развиване на формите на социален туризъм, а именно - пешеходен, колоездачен, воден и ски туризъм, също и ориентиране, алпинизъм, спелеология и екстремни спортове, всички обединени под общото наименование ПРИКЛЮЧЕНСКИ ТУРИЗЪМ.  
- да създава подходящи условия за приобщаване на децата и младите хора към системни занимания с формите на приключенския туризъм в естествена, природна среда, чрез реализирането на конкретни проекти и програми.  
- да съдейства на лица в неравностойно положение (инвалиди, деца от социални домове, самотни майки и др.) да почиват и спортуват, чрез реализирането на конкретни проекти и програми.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info